Gerold Sewcharan, Voorzitter

Voor zover ik mij kan herinneren, heb ik vanaf mijn 24e   duidelijk belangstelling gehad voor de actieve politiek van Suriname. Toen ik in 1986 naar Nederland vertrok voor studie heb ik Suriname vanuit het vliegtuig, kijkend naar de rode oost-west verbinding achter Zanderij, met tranen in mijn ogen, beloofd dat ik terug zou komen. Ik heb mij ten opzichte van Suriname dus aan mijn woord gehouden. Na mijn studie rechten en mijn opleiding tot advocaat ben ik in april 2000 definitief terug gekeerd. De laatste jaren raakte ik in mijn werk als advocaat steeds meer ervan doordrongen dat ik met dit beroep niet de bijdrage aan Suriname kan leveren, die ik wil en kan en die voor Suriname ook nodig blijkt. Met de naam Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) loop ik al jaren in mijn hoofd. Kennelijk moest ik Curtis, Bryan en Jennifer op mijn pad tegenkomen om door hen verder getriggerd te worden om de PRO mede met hen en anderen op te richten. Ik zal mij met al mijn energie, kennis, kunde en gedrevenheid samen met de huidige en toekomstige leden van de PRO ten volle inzetten om Suriname en de Surinaamse burger, recht en ontwikkeling te brengen.

 

Joan Nibte, Vice Voorzitter en Politiek Leider

Op 20 dec 2000 ben Ik beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie Suriname . Gedurende de afgelopen jaren ben Ik geconfronteerd geworden met veel onrecht en zie ik mijn geliefd Suriname afglijden naar een dieptepunt. Ik wens mijn rol te vergroten door mijn kracht en ervaring te gebruiken voor mijn land. Ik smacht samen met velen van mijn landgenoten naar een ommekeer waarin eerlijkheid , oprechtheid , kundigheid onder dienstbaar leiderschap voorop staan. Dit, te samen met anderen die weten dat respect, betrouwbaarheid, discipline en liefde grote waarden zijn. Suriname heeft verandering nodig, verandering dat positief  moet doorwerken op het volk. Het is tijd voor wat anders: Tijd voor Suriname!! GoPro!!!!

Curtis Hofwijks, 2e Penningmeester en Politiek leider

Suriname, een land vol natuurlijke hulpbronnen en potentie midden in een crisis. Een crisis veroorzaakt door wanbeleid. Een land zonder lange termijn oriëntatie reeds 43 jaar in een cyclus van opbouw en afbraak. Een land zonder noemenswaardige natuur rampen maar geteisterd door rampen in de politiek. Een land en volk die beter verdienen. Aan de kantlijn staan zal niet zorgen voor een verandering. Verbetering zal pas komen wanneer wij ons actief zullen inzetten voor een betere toekomst voor ons zelf onze kinderen en de generaties na ons. Ik ben dankbaar om deel uit te maken van de PRO. Dankbaar om samen met deze mede landgenoten niet langer van uit de zijlijn te roepen wat verkeerd gaat, maar ons actief in te zetten om het volk te verheffen. Waar de meeste Surinamers het vertrouwen in de politiek zijn kwijtgeraakt, zullen wij ons sterk maken om het vertrouwen te herstellen. Vertrouwen en hoop zullen onmisbaar zijn in het streven naar een beter en rechtvaardige Suriname waarin welvaart en welzijn vanzelfsprekend zijn. Suriname verdient beter.

Bryan Boerleider, lid en Politiek leider

Ik wil mijn krachten geven aan het verbeteren van de omstandigheden in Suriname, m.n. de bouwsector, infrastructuur en het scheppen van meer mogelijkheden voor jongeren op het gebied van onderwijs en recreatie. Ik bouw graag aan een structuur in het bouwgebeuren in Suriname, waarin zowel de klant als de aannemer worden beschermd. Verder zie ik ook graag meer studiemogelijkheden voor jongeren die goed zijn in specifieke taken/ vakgebieden, waardoor die niet gemakkelijk kunnen doorstromen in onze bestaande traditionele en heel omvangrijke studiemogelijkheden. “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid” (Albert Einstein)!! Tot slot wil ik helpen bouwen aan een model waarbij recreatie en onderwijs aan elkaar worden gekoppeld.

 

Jennifer Wong Swie San, 1e Secretaris

Het was een uitdagende en zeker geen eenvoudige manier  om als gelovige in Suriname via de actiegroep  We-Zijn-Moe uiting te geven aan mijn  afkeer tegen onrecht en wanbeleid. Uiteindelijk heeft dit wel mogen resulteren dat we na gedegen evaluatie, analyse en overleg, PRO hebben opgericht. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik geloof in een nieuwe politieke structuur voor Suriname, waarbij we met de juiste checks & balances, recht en ontwikkeling kunnen bewerken voor iedereen. Ik geloof in herstel voor Suriname en een hoopvolle toekomst voor onze komende generatie. Ik geloof dat keuzevrijheid een geschenk van God is en een middel om ons bewustzijn te ontwikkelen en om ons te leren dat keuzes consequenties hebben. We hebben de afgelopen jaren veel kunnen leren uit ons verleden en de keuzes die wij als natie namen.  We hebben de consequenties van onze keuzen gevoeld en beleefd. Suriname is hierdoor gegroeid in (politiek) bewustzijn. Ik wil daarom deelgenoot zijn van de beste keus voor Suriname. Daarom zet ik mij met hart en ziel in voor PRO.  Ik wens je Gods wijsheid en zegen bij het maken van je eigen vrije keuze.

Ik kies Pro!  Tra fas’no deh!

 

Benito Pick, 1e Penningmeester

Door God’s genade advocaat van beroep. De afgelopen jaren heb ik met lede ogen moeten toezien dat ons geliefd land steeds in een dieper dal geraakte. Langs de kantlijn blijven zitten en kritiek hebben op de regering en anderen is niet langer een optie. Dat is voor mij de reden geweest om mij aan te sluiten bij de PRO! En zoals JFK dat geformuleerd heeft, zeg ook ik: “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country!” KiesPro! En laat ons samen werken aan het herstel en de opbouw van ons geliefd land Suriname

Antoon Karg, 2e Secretaris

Mijn keuze voor PRO komt vanwege mijn geloof in oprecht, democratisch bestuur als enige garantie voor lange termijn ontwikkeling voor alle Surinamers. De belofte van het leiderschap van PRO ligt besloten in het gedrag van mensen die bekend zijn met moeilijke keuzes, opoffering en prestaties. Surinamers die diepgewortelde liefde en plichtsbesef voor hun mede Surinamers in hun hart dragen. Surinamers met originele en goed onderbouwde plannen voor de opbouw van het land, de verdeling van welvaart, de veiligheid, gezondheid en de kansen van iedere Surinamer. Het is een inspiratie om samen met deze leiders Suriname oplossingen aan te kunnen bieden en te werken aan het voorrecht het land te mogen dienen en het volk te mogen vertegenwoordigen

Stephano Biervliet, Lid

Ik ben een trotse Surinamer. Ik ben ondernemer van beroep. Ik heb Bussines & Science aan de CXC Academy gevolgd. Ik ben eigenaar van Pakkitows Factory en produceer mijn eigen producten. Ik heb een sterk ontwikkeld geloof dat Suriname beter verdient, omdat  we alle mogelijkheden bezitten om te groeien. Ik zal mijn bijdragen leveren aan PRO omdat ik weet dat we het beter kunnen doen. Ik ben hoofdbestuurslid geworden van PRO omdat ik wil opkomen voor mijn medemens. Het is jammer dat vanwege de huidige situatie in het land, weinig Surinamers voor elkaar klaar willen of kunnen staan. Suriname is op zichzelf al een mooi land. Met PRO wordt  Suriname een pracht van een land omdat het dan bestuurd zal worden door oprechte leiders! Kies Pro!

Kai Du, Lid

In het dagelijks leven ben ik een ondernemer. Geïnspireerd door de Surinaams historische architectuur en als bouwkundige afgestudeerde van de Anton de Kom Universiteit werk ik ook als freelance architectonisch ontwerper. Suriname is een mooi land met 95% tropisch bos, met zuiver zuurstof, beste drinkwater ter wereld, een uitgebreide variëteit aan groenten en fruit welke zich uniek onderscheidt van de rest van de wereld. Ondanks al deze kwaliteiten worden wij dagelijks geconfronteerd met het slecht beleid van het land waarbij goed-onderwijs, -gezondheidszorg, -economie en -veiligheid, welke de basis rechten zijn voor de ontwikkeling van de mens,  niet kunnen worden gegarandeerd. We kunnen niet zelf bepalen wat ons in het leven overkomt, maar we kunnen WEL bepalen wat we moeten doen als de tijd aan ons is gegeven. Middels PRO,  wil ik als Sranamang ook een bijdrage leveren om ons mooi land te verbeteren. PRO is niet van één kleur, maar de kleuren van ons volk, de kleuren van onze multi-culturele samenleving; de kleuren van “Wang Pipel”. Door samenbundeling staan we sterk en zijn we in staat om ons geliefd Suriname te brengen op een hoger niveau van recht en ontwikkeling. Oe ab’ wang kans, wang hoop, mek’ a teri !!! KiesPro!

Josta Misiedjan-Pinas, Lid

Audrey Christiaan, Lid

Patricia Mainsi- Pinas, Lid